Belgicana

De penningmeesters van de Wetstraat. De Ministers van financiën sinds 1831. Het portret van vijf markante ministers... Lannoo, 1993, 25, 147 pp., jaquette, envoi.
Malou, Frère-Orban, Beernaert, Gutt, Eyskens.
Référence 14721
Prix 15 €
Commande/