Flandre

Costumen van de stad Mechelen. Tweede deel. Ontwerp - costumen van 1527. Brussel, 1960, 31, XVII-231 pp., exempl. non coupé.
Référence 15805
Prix 30 €
Commande/