Flandre

Leven van den hoogerwaarden pater Petrux Beckx XXIIen generaal-overste van het gezelschap van Jesus. Antwerpen, Van Os-De Wolf, 1889, 23, XII-572 pp., dos cassé.
Référence 18588
Prix 15 €
Commande/