Flandre

Geschiedenis der Abdij van Westmalle van de Orde der hervormde Cisterciënzers. Westmalle, 1904, 24, 271 pp., ill., couv. manque.
Référence 20152
Prix 16 €
Commande/