Flandre

Geschiedkundige navorschingen over de aloude abdij van 't Park. Uit het fransch vertaald, voltrokken en aangetekend door J. E. Jansen Antwerpen, 1904, 24, IV-156 pp., 1 f., ill. h.t., envoi.
Référence 22065
Prix 24 €
Commande/