Flandre

Tienen 1635. geschiedenis van een brabantse stad in de zeventiende eeuw. Brux., Gemeentekrediet, 1985, 30, 456 pp., ill.
Paru à l'occasion d'une exposition.
Référence 22553
Prix 20 €
Commande/