Flandre

Iconografie van Vlaamsch-Brabant. VI. Kanton Vilvoorde. Gezichten, plannen en kaarten uit vorige eeuwen. Brussel, Hessens, 25, 1948, 120 pp., 34 ill. h.t., tiré à 250 ex. num.
Référence 23223
Prix 25 €
Commande/