Premier Empire

Vlaanderen onder het Fransch bewind, voornamelijk in "den Beloken Tijd". Gent, Drukkerij Vanderpoorten, 1880, 23, 106 pp., couv. cart. us.
Référence 23890
Prix 15 €
Commande/