Flandre

De gebouwen der Bijloke te Gent. Overdruk uit de Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent. Tweede deel. Gent, 1930, 22, 121 pp., ill. h.t.
Référence 27095
Prix 10 €
Commande/