Korte leevensschets en afbeeldingen der graaven van Holland, van Dirk de eerste, tot koning Filip de twede, zynde de laatste... Haarlem, Marshoorn, 1744, in-4, 16 ff., 200 pp., 37 ill. h.t., rel. d. bas. rouge, défr.
Référence 27997
Prix 340 €
Commande/