Liste mars 2017

Gendsche geschiedenissen ofte kronyke van de beroerten en ketterye binnen en ontrent de stad van Gend sedert het jaer 1566, tot het jaer 1585. Gend, Weduwe van Michiel De Goesin, s.d. (autorisations de 1752 et 1780), 2 vol. in-8, 4 ff., 336 pp; 471 pp., rel. d. bas. XIXe, mors du vol. 1 cassés sur le bas.
Référence 28183
Prix 90 €
Commande/