Flandre

Geschiedenis van het stedelijk lager onderwijs te Antwerpen van 1830 tot 1872. CCB, 1972, 24, X-367 pp. (Pro Civitate n°31)
Référence 3319
Prix 12 €
Commande/