Flandre

Jaarboek van het limburgsch geschied- en oudheidkundig genootschap. XLIXe jaargang. Tongeren, 1935, 23, 174 pp., 33 ill. h.t., une carte dépl. Contient Tongeren voorheen (vervolg)
Référence 5913
Prix 15 €
Commande/