Flandre

Annalen van den Oudheidskundigen kring van het Land van Waes. 3de afl. 1864. St. Nikolaas, pp. 208 à 293, 3 pll. lith. Sépultures anciennes à St Gille Waes. RAEPSAET-Mengelingen om als Documenten te dienen, tot het opstellen eener alg. gesch. Archiven der Stad Lokeren.
Référence 6894
Prix 15 €
Commande/