Généalogie

De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden 's Gravenhage, 1966, 25, 219 pp., pleine toile bleue.
Belangrijke bundel met artikelen over adelsbeleid vóór 1813 en sedert 1813; het Nederlandse adelsrecht; de geschiedenis van de Hoge Raad van Adel; titulatuur, standaarden en wapens van het koninklijk huis; maritieme heraldiek
Référence 19488
Prix 30 €
Commande/