Flandre

Een premonstratenzer abdij in het midden der XVIe eeuw. Bandversiering Frans Van Immerseel. Bibliotheca Flandro-Belgica Historica, 1938, 23, XV-189 pp., cachets annulés, envoi.
Averbode.
Référence 22263
Prix 20 €
Commande/