Flandre

De toponymie van Mechelen met een historische inleiding. Eerste deel Mechelen-Binnen. Borgerhout, De Regenboog, 1926, 19, 222 pp., 1 f.
Référence 24336
Prix 25 €
Commande/