Livres anciens

Onderwys tot het godtvrugtig leven, gemaekt van den heyligen Franciscus de Sales, van niews uyt het Fransche vertaelt. Gendt, Cornelis Meyer, 1721, in-12, 419 pp., 4 ff., portrait en frontispice, manque pp.8-9, rel. pl. veau anc.
Référence 25680
Prix 12 €
Commande/