Liste mars 2017

Generaal Vander Mersch bevelhebber van het leger der Patriotten. Met vier portretten en teekeningen van L. Geens. Gent, Druk. Vanderpoorten, s.d., 21, 112 pp., ill., plan et tableau généal. dépl. (déchirure), rel. amateur.
Référence 28131
Prix 25 €
Commande/