STREUVELS (Stijn) -Levenswijheid uit China. Drie chineesche novellen. Vertaald door Stijn Streuvels met teekeningen van Karel MAES. Amsterdam, L.J. Veen, (1930), 23, 134 pp., cachets annulés.