FRANSE NEDERLANDEN.De franse Nederlanden. Les Pays-Bas français. 21e jaarboek. 21es annales. Rekkem, Ons Erfdeel, 1996, 22, 255 pp., ill., cachet annulé.
Articles de M. SMEYERS, Pierre GINET, Philippe MENERAULT, Annie LAURENT, Rudolf van de PERRE, Eric BELOT, Stéphane CURVEILLER, N. VANHOVE, Jean CALLENS, Sylvia van LEEUWAARDEN, Isabelle DE JAEGERE, C. MOEYAERT, Ludo VANDAMME et Dirk van ASSCHE.