DE POTTER (Frans) -Vlaanderen onder het Fransch bewind, voornamelijk in "den Beloken Tijd". Gent, Drukkerij Vanderpoorten, 1880, 23, 106 pp., couv. cart. us., plat sup. détaché.