RYCKMANS (Pierre) -Drukkers en pers te Mechelen (1773-1914). Repertorium. Leuven, Nauwelaerts, 1972, 24, XI-589 pp.