ALKEMADE (Cornelis van) -Inleidinge tot het ceremonieel en de plegtigheden der begraavenissen, en der wapen-kunde: uit deszelfs oorspronkelykheid aangeweezen en opgeheldert door ... Met kopere plaaten. Delft, Andries Voorstad, 1713, in-12, 10 ff. (dont titre gravé), 266 pp., Outre le titre gravé, 3 pll. h.t. dont une dépl., rel. veau anc., dos à nerfs.